De federale Minister van Mobiliteit heeft op 25 februari 2015 haar plan voor de verdere ontwikkeling van ISA voorgesteld in de Kamer. Bij uitvoering van dit plan wordt ISA niet enkel gepromoot, maar verder ontwikkeld en geleidelijk geïmplementeerd. De FOD Mobiliteit heeft een werkgroep met alle betrokkenen opgericht voor de uitvoering van dit plan.