De hervorming van het rijbewijs voor motorfietsen (categorieën A1, A2 en A) nam deze aanbeveling op: de “Goals for Driver Education”-matrix wordt toegepast in zowel de opleiding als het examen. Concreet houdt dit in dat meer aandacht gaat naar de juiste attitudes en sociaal verkeersgedrag.
De toegang tot de categorieën is getrapt: een kandidaat kan slechts een voorlopig rijbewijs verkrijgen na een praktische rijopleiding en na welslagen voor een praktische proef buiten het verkeer.

Tussen 2011 en vandaag werden de rijopleiding en examinering een gewestelijke bevoegdheid. De uitvoering van de aanbeveling voor de overige categorieën van voertuigen werd voorbereid, maar de Gewesten zullen ze de komende jaren in de praktijk brengen.