Via een concreet actieplan in 2013 is op grondige en systematische wijze gevolg gegeven aan deze aanbeveling. Tal van initiatieven zagen het licht om doelgroepen zoals jonge en oudere weggebruikers en motorrijders meer vaardig aan het verkeer te doen deelnemen.