De afgelopen vijf jaar hebben we een groot en divers geheel van sensibiliseringscampagnes kunnen opmerken. Elk van de betrokken actoren droeg hieraan zijn steentje bij. Zowel het BIVV als de Gewesten besteedden bijzondere aandacht aan personen in een zwakkere positie op de weg, zoals actieve weggebruikers en motorrijders, maar ook kleine kinderen die meerijden als passagier in een auto zonder het vereiste kinderzitje of met foutief gebruik van het zitje.