Een hele reeks initiatieven is ondernomen om deze aanbeveling te realiseren. Hiertoe behoren diverse projecten om in scholen jonge weggebruikers de juiste kennis, vaardigheden en attitudes aan te leren om zich zelfstandig en veilig te verplaatsen.

Vermeldenswaard zijn zeker de jarenlange inspanningen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en het Brussels Gewest op dit vlak. Het aanbod wordt steeds bijgesteld om leerlingen van de lagere en de middelbare school zo goed mogelijk aan het verkeer te laten deelnemen. Andere projecten richten zich dan weer tot de leerkrachten en educatieve medewerkers, of tot de ouders van de kinderen.