Het BIVV voerde meerdere grootschalige onderzoeksprojecten uit. Dit onderzoek had soms specifiek betrekking op wegen van het Brussels of Vlaams Gewest en het liep dan ook in samenwerking met de betrokken administraties, en met de Federale Politie voor onderzoek op autosnelwegen.

De federale overheid bereidt een wettelijk kader voor voor diepgaande studies rond oorzaken van verkeersongevallen (het gaat om het wetenschappelijk bestuderen van oorzaken op het niveau van infrastructuur, technische aspecten van voertuigen, gedragingen, afgezien van de strafrechtelijke schuld). Als gevolg zal er ook een instituut voor accidentologie worden opgericht.