Met als leidraad “van 90 naar 70 km/u” maakt het Vlaamse Gewest werk van de aanpassing van de snelheidslimiet op de openbare wegen buiten de bebouwde kom. In het Brussels Gewest geldt het principe dat de maximumsnelheid op hoofdwegen 50 km/u is, terwijl het volledige lokale netwerk zone 30 wordt. Ook op gemeentelijk niveau stellen we vast dat de zone 30 gestaag uitbreiding krijgt.