De gewestelijke wegbeheerders hebben deze aanbeveling ingevuld door structurele aandacht voor voetgangers en fietsers. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De uitbouw van een netwerk van fietssnelwegen door de Vlaamse overheid. Zo komt een netwerk van veilige fietspaden tot stand, belangrijk voor het woon-werk-, woon-school- en woon-winkelverkeer.
  • De aanstelling van een ‘fietsmanager’ door het Waalse Gewest die moet zorgen voor de uitvoering van de maatregelen uit het ‘Waals Fietsplan’ (Plan Wallonie Cyclable)
  • Het opstellen van een Voetgangersplan en een Fietsplan door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ertoe moeten leiden dat alle wegen als veilig kunnen worden beschouwd.