Op federaal niveau werden twee belangrijke maatregelen genomen:

  • uitbreiding van de onmiddellijke inning naar de meerderheid van de overtredingen in verband met alcohol;
  • parkeerovertredingen kunnen door gemeenten worden bestraft met een GAS-boete (gemeentelijke administratieve sanctie).

Een derde maatregel is voorzien. De boetes die onbetaald blijven ondanks de betalingsherinneringen zullen met 35% verhoogd worden en zullen betaald moeten worden binnen de 30 dagen. Met deze maatregel wil men de werkdruk van de parketten verlichten doordat het aantal overtredingen van de eerste tot de derde graad die “zonder gevolg” geklasseerd worden, afneemt. De overtredingen van de vierde graad (die gebruikt worden om recidive te bestraffen) zullen hierdoor beter verwerkt kunnen worden door de rechtbanken en de parketten.