Als antwoord op deze aanbeveling zijn diverse maatregelen genomen. De onbemande camera’s maken veel meer controles op snelheid en rood licht mogelijk. Voor snelheid leveren de trajectcontroles zeer positieve resultaten op. Deze worden dan ook geleidelijk uitgebreid. Andere acties zijn de flitsmarathon en het ‘stoppen is blazen’-principe om de pakkans voor overmatig alcoholgebruik te verhogen. De lokale politie heeft zich geëngageerd om minimum 8% van de totale werkcapaciteit te besteden aan verkeer gerelateerde taken.

Het ontbreekt echter nog aan een centraal registratiesysteem om het aantal controles permanent op te volgen.