Ten eerste stellen we vast dat de door de FCVV gewenste geïntegreerde aanpak van handhaving in combinatie met sensibilisering en communicatie is opgenomen door de verantwoordelijken.

Ten tweede hebben we al bij aanbeveling 13 toegelicht hoe de controles op snelheid efficiënter worden aangepakt dankzij de moderne camera’s en radars. We voegen nog toe dat controles op het dragen van de veiligheidsgordel en gsm-gebruik aan het stuur permanente aandachtspunten zijn voor de Federale politie. De verschillende diensten bevoegd voor controle op het professioneel vervoer werken actief om een krachtdadig handhavingsbeleid te verzekeren, onder meer door ook voor deze doelgroep moderne technologieën in te zetten (bijvoorbeeld het ‘Weigh in Motion’-systeem om overlading op te sporen en onbemande camera’s die de tussenafstand tussen vrachtwagens controleren.