Tal van maatregelen werden genomen, zoals:

  • aanpassing van het verkeersongevallenformulier;
  • uitbreiding van de trimestriĆ«le Verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV;
  • onderzoek naar de kwaliteit van de verkeersongevallengegevens, onder meer door een vergelijking tussen gegevens van verkeersslachtoffers van de politie met de ziekenhuizen;
  • gebruik van fotogrammetrie door de Federale wegpolitie voor de snelle afhandeling van verkeersongevallen: geautomatiseerd systeem waarbij schets gemaakt wordt door middel van een foto.

Wat nog niet gerealiseerd kon worden, is de publicatie van de definitieve ongevallenstatistieken binnen de zes maanden na afloop van het kalenderjaar.